Trivselregler för hyresgäster

Visa hänsyn till dina grannar

Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från fastighetsägaren kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus, hiss och tvättstuga. Du får inte störa dina grannar vid någon tidpunkt på dygnet, dock är det extra viktigt att, mellan 22.00 och 07.00, inte spela piano, borra eller ha hög volym på TV eller stereo. Du är även ansvarig för att dina besökare inte stör dina grannar.

Undvik att gå med hårda skor inomhus. Ljudet från träskor och höga klackar fortplantar sig i golv och väggar. Låt heller inte barn springa upp och ner i trapphusen och smälla i dörrarna. Det stör alla i fastigheten. Hyresgäst som trots påpekanden missköter sig mister sin hyresrätt.

Hyresavier på webben

Som hyresgäst kan ni få hyresavin digitalt som en webbavi.

Det ni måste göra för att komma igång är:

1. Skicka er mailadress till: info@svfastforv.se och berätta att ni vill ha webbavier.

2. Efter att vi fått er mailadress till oss kommer ni får ett mail enligt nedan, här klickar ni på knappen aktivera mitt konto.

1. När ni får nya avier kommer ni få ett mail där ni klickar på länken i mailet, loggar in och kan se era avier.

Utöver detta kan du när som helst logga in på hyresgästportalen på
    my.hogia.se 

 och se alla dina avier samt betalstatus.

Läs mer

Parabolantenn?

Tyvärr är det inte tillåtet att utan fastighetsägarens skriftliga tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på tak, fasad eller balkongräcke.

En hyresgäst skall alltid iaktta sundhet ordning och gott skick inom fastigheten (12 kap 25 § jordabalken)Vid installation av parabolantenner krävs hyresvärdens samtycke, eftersom parabolantenner monteras på fasaden eller balkongen.

Installeras en parabolantenn utan att hyresvärdens medgivande kan hyresvärden efter att hyresgästen tillställts en varning säga upp hyresavtalet (12 kap 46 § jordabalken) och hyresgästen kan tvingas att flytta.

Har en parabol redan installerats så kan hyresgästen skicka en ansökan om att få installationen godk

Trapphuset – din utväg

Utrymningsvägar (trapphus/källargångar) ska inte användas till förvaringsplats för vare sig barnvagnar, tidningsinsamlingar eller julgranar. Dels kan de, om de börjar brinna, rökfylla trapphuset, dels kan de hindra utrymning och försvåra för brandförsvarets räddningsinsats med personal och utrustning.
Vid byggandet av flerbostadshus är det tydliga och strikta krav på trapphusens ytskikt och fria bredder för att säkra utrymningsvägen för de boende. Därför är grundregeln att trapphuset ska hållas fritt från brännbart material och annat som kan hindra framkomligheten i trapphuset. Trapphuset är brandförsvarets väg in vid brand och även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram på ett snabbt och smidigt

Fest?

Om du ska ha fest är det alltid bra att i förväg meddela grannarna. Ju senare på kvällen, desto lägre ljudnivå är en bra regel.

Vad skall jag göra om jag blir störd av en granne?

Ta kontakt med den som är orsaken och tala på ett lugnt och vänligt sätt om att du blir störd. Ofta kan situationen lösas direkt. Hjälper inte detta så kontakta fastighetsförvaltningen på ordinarie telefontider så kontaktar vi den som stör.

Hur gör jag med soporna?

Knyt alltid ihop soppåsen innan du kastar den. Ställ aldrig sopor i trapphusen, inte ens för en kort stund. Kartonger kastas i grovsoprum eller på anvisad plats om sådan finnes.

Vid sopstopp, ring fastighetsförvaltningen i enlighet med vad som anslagits i det trapphus där du bor.

 

Rökning?

Rökning är förbjudet i alla allmänna utrymmen såsom hissar, tvättstuga, trapphus m.m. För allas trevnad, kasta inte heller fimpar på marken.

Vatten?

Tappa inte upp badvatten och spola inte ut stora mängder vatten nattetid. Naturligtvis vet du också att man inte får spola ned annat än toalettpapper i wc-stolen.

Förråd?

Källar- och vindsförråd är märkta med lägenhetsnummer. Saknas märkning, vänligen kontakta oss. Håll förrådet låst även om du inte använder det och förvara inga värdesaker i förrådet. Se även till att dörrar till källare/vind är stängda och låsta. OBS! Branddörrar ska alltid vara stängda.

Fyrverkerier?

För allas säkerhet och trevnad vädjar vi till våra hyresgäster att undvika fyrverkeripjäser och smällare i anslutning till den fastighet ni bor i.

TV- kanaler/Bredband

Fastigheten är ansluten till ComHem, vill du ha fler Tv-kanaler, bredbandsanslutning till din dator eller anmäla något fel på dessa kontakta ComHem. Se anslag i porten.

 

Parabolantenn?

Tyvärr är det inte tillåtet att utan fastighetsägarens skriftliga tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på tak, fasad eller balkongräcke.

En hyresgäst skall alltid iaktta sundhet ordning och gott skick inom fastigheten (12 kap 25 § jordabalken)Vid installation av parabolantenner krävs hyresvärdens samtycke, eftersom parabolantenner monteras på fasaden eller balkongen.

Installeras en parabolantenn utan att hyresvärdens medgivande kan hyresvärden efter att hyresgästen tillställts en varning säga upp hyresavtalet (12 kap 46 § jordabalken) och hyresgästen kan tvingas att flytta.

 

 

 

Mopeder/Motorcykel

Mopeder/Motorcyklar skall parkeras på p-plats.
Det är förbjudet att parkera mopeder/motorcyklar på grönytor, i porthus, i cykelrum, på gårdar eller utmed husfasaderna i förvaltade hus av Svensk Fastighetsförvaltning AB. Detta på grund av brandrisken, besvärande avgaser, störande buller samt försvårande av fastighetsskötsel och renhållning.

Bilar

Gårdar och promenadvägar i vårt bostadsområde är inte avsedda för biltrafik. Där ska vara lugnt och säkert för de boende. Ambulans och brandkår måste kunna ta sig fram obehindrat. Undantag görs vid in- och utflyttning, då det är tillåtet att köra fram för transport av tyngre och skrymmande saker. Parkera endast på anvisade platser. Tvätta inte bilen på gatan eller gården utanför ditt hus. Det stör kringboende och förstör naturen eftersom tvättvattnet rinner ut i dagbrunnar.

 

Cyklar

Din cykel placerar du, i förekommande fall, på något av cykelställen som finns placerade ute på gården. Det finns även utrymmen i källaren som är avsedda för förvaring av din cykel. Då står den dessutom i ett låst och torrt utrymme.

Brandvarnare

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att lägenheterna utrustas med en fungerande brandvarnare. Därefter är det hyresgästen/den boende som ansvarar för att den fungerar. Du som saknar eller inte har en fungerande brandvarnare bör kontakta Svensk Fastighetsförvaltning AB för att hjälp med brandvarnare.

Får man hänga blomsterlådor på utsidan av balkongen?

Nej, blomsterlådor skall ur säkerhetssynpunkt hängas på insidan av balkongen.

Måste jag städa min lägenhet?

Som hyresgäst är man skyldig att sköta sin lägenhet genom att städa och hålla den snygg. En smutsig lägenhet kan dra till sig ohyra. De flesta ytor tvättar du av med vatten och ett milt rengöringsmedel. Golvytor, inklusive parkett, rengörs lättast genom våttorkning. Tänk på att linoleumgolv skadas av mycket och hett vatten. Ge dig inte på taktvätt utan att rådgöra med fastighetsägaren först. En misslyckad taktvätt kan ge ett flammigt tak.

Får jag själv göra förändringar i lägenheten?

Nej, du får inte göra några förändringar i lägenheten(t.ex. målning, tapetsering, ny golv m.m.) utan att ha fått tillstånd av fastighetsägaren.

Får jag installera en tvätt eller diskmaskin i lägenheten?

Nej, inte utan fastighetsägarens tillstånd. Alla fasta installationer måste göras av fackman. El-fel och vattenskador är ofta dyrbara skador och ljudet från dessa maskiner leder ofta till störningar hos dina grannar.

Om lägenheten skadas?

Grannens barn åker skridskor i ditt vardagsrum och repar hela golvet. Målaren som hjälper dig att tapetsera gör ett dåligt jobb och skadar både väggar och tak. Din inneboende har en fest som går snett och delar av kök och badrum blir sönderslagna. Vem ska betala reparationerna?

Vid onormalt slitage och vållande av skada i lägenheten är det enligt hyreslagen hyresgästen som är ersättningsskyldig. Du ansvar också för skador som uppkommer om någon som tillhör hushållet, eller gästar dig, uppträtt vårdslöst. Du ansvarar också för skador som inneboende eller externa hantverkare orsakat.

Om något går sönder - vem betalar?

Vid onormalt slitage och vållande av skada är du enligt hyreslagen ersättningsskyldig. Du ansvarar även för skador som uppkommer genom att någon som tillhör hushållet eller gästar dig uppträtt vårdslöst eller försumligt. Har du inneboende eller t.ex. externa hantverkare som orsakar skador i din lägenhet är även det ditt ansvar.

För mer information om vad som gäller hänvisar vi till vad som står i Hyreslagen.

Måste jag ha hemförsäkring?

Nej, men inträffar t ex en vattenskada eller brand kan du bli ersättningsskyldig för uppkomna skador i din lägenhet samt fastigheten.

Vad är onormalt slitage?

Hur många tavlor och hyllor får man hänga upp på vägarna egentligen? Svaret är enkelt, hur många man vill. När du skall flytta besiktigas lägenheten. Om du orsakat onormalt slitage kan du bli skyldig att återställa lägenheten sådan som den var när du flyttade in. Vad som är onormalt slitage avgör besiktningsmannen.

 

Vad finns för regler beträffande hundar och andra husdjur?

Av hänsyn till hundrädda personer, andra djur och allergiker skall hunden vara kopplad inom bostadsområdet. Hundar och andra husdjur får heller inte vistas lösa i trappor och källare.

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar eller på barnens lekytor. Ägaren är ansvarig för att plocka upp ev. spillning.

Om en hund släpps lös eller uppfattas som hotande, skall detta anmälas till Fastighetsägaren som en störning. I störningsärenden tar Fastighetsägaren kontakt med den störande och den som anmält störningen.  I förlängningen kan ett störningsärende leda till uppsägning av hyresrätten.

Vad skall jag som har katt tänka på?

Kattdjuret är för många starkt allergiframkallande och får bla. därför ej vistas i inomhus i gemensamma utrymmen. Du bör ha så kallade klösbrädor i din lägenhet så att katten har något annat än tapeter och väggar att klösa på. Katthår i avloppet orsakar lätt stopp, så vi ber dig att vara noga med att kamma eller borsta katten speciellt då den fäller.

Kattsand får absolut inte slängas i toalettstolen, då den blir som cement i avloppsrören och orsakar svåra stopp i avloppsstammarna. Med risk till följd att vatten kan stiga i avloppet och svämma över lägenheterna.

Har Fastighetsägaren några regler angående rökning?

Ja, av hänsyn till allergiker och astmatiker är det förbjudet att röka i alla husets gemensamma utrymmen. Generellt så ber vi er som röker att i möjligaste mån göra detta utomhus då ventilation och drag i golv och trapphus ofta för röken vidare till din granne. Rökning på balkong, i fönstret eller under köksfläkten bör undvikas då röken stiger rakt upp till grannen. Stör din rökning andra grannar så bör du ändra dina vanor och enbart röka utomhus.

Får jag grilla på balkongen?

Nej det är inte tillåtet hos Svensk Fastighetsförvaltning AB, varken med elgrill, gasolgrill eller kolgrill.

Får jag grilla på gården?

Inom fastighetsområden i Svensk Fastighetsförvaltning råder inget generellt förbud mot grillning. Men tänk på att visa hänsyn mot grannarna och att vara mycket aktsam - en grill startar lätt en brand.

Jag har varit bortrest en tid och det luktar avlopp i lägenheten vad gör jag?

Troligen har vattnet i vattenlåsen avdunstat, så tappa lite vatten i handfatet, diskbänken, dusch eller badkar och spola i toaletten så slipper du problemet.

Jag har låst mig ute, vad gör jag?

Kontakta din auktoriserade låssmed i första hand och fastighetsägaren i andra hand så får du hjälp med åtgärden som du själv kommer att bli debiterad för.

Vi har fått skadeinsekter i lägenheten vad gör vi?

Kontakta i första hand fastighetens försäkringsbolag i de flesta fallen är fastigheter förvaltade av Svensk Fastighetsförvaltning AB försäkrade hos Anticimex via Brandkontoret. Du når dem på tel 075-2451000. Säkerställ att du har fastighetens adress, fastighetsbeteckning samt eventuellt lägenhetsnummer tillhanda då du ringer. Informera gärna oss på Svensk Fastighetsförvaltning AB också om du har ohyra i lägenheten på 08/310404.

Får jag piska mattor från balkongen?

Nej, det kan störa dem som bor runt omkring.

 

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.